Jogi nyilatkozat

1. Szabályozási funkció

Az itteni szabályozások leírják a uzleti.kanlux.hu honlap továbbiakban Kanlux honlap használatának szabályait.

2. Weboldal használata a szabályok automatikus elfogadását jelenti

A Kanlux honlap bármely Felhasználó általi használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elolvasta és megértette a jelen Szabályozást, és egyetért annak illetve a kötelező jogszabályok betartásával, személyi tulajdonnal, ipari tulajdonnal és a különösen a szerzői jogokkal. A szabályok be nem tartása visszatart a Kanlux honlap használatától.

3. Weboldal tulajdonos

A Kanlux honlap tulajdonosa a Kanlux Kft. (székhelye 9026 Győr, Bácsai út 153/b.)

4. Hozzáférési korlát

A Kanlux Kft. fenntartja a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze, részben vagy egészben felfüggessze a Kanlux honlaphoz való hozzáférést bármikor, bármilyen időszakra, némely vagy az összes felhasználó részére anélkül, hogy magyarázatot kéne adnia.

A Kanlux honlap nem webáruház, közvetlen regisztrációra nincs lehetőség.

5. Nincs minőségi garancia

A Kanlux Kft nem ad garanciát a Kanlux honlap adási és vételi minőségéért

6. Személyes használat, jogi védelem

A Kanlux honlap beleértve a bemutatott anyagokat a Kanlux Kft. tulajdonát képezik, és jogilag védettek, különösen a szellemi tulajdon védelme által. A Kanlux honlap használóinak joga van a Kanlux honlapon böngészni, és kinyomtatni vagy elmenteni fájlokat az ezen az oldalakon bemutatott anyagokról csak az ő személyes felhasználásukra, amennyiben ezen anyagok felhasználása a Kanlux Kft.üzleti érdekeit nem sértik, feltételezve, hogy ezen tartalmakat nem módosítják, nem törlik ki a kinyomtatott vagy elmentett fájlokról a jogvédelmet és egyéb jogokat, valamint a Kanlux Kft. által készített jegyzeteket.

7. Információ nem ajánlat

Bármely információ, amit a Kanlux honlapok tartalmaznak, nem termékek értékesítésnek ajánlata, ezért nem jelenthetnek alapot bármely igényre termék eladáshoz vagy szolgáltatáshoz.

 8. Információ megbízhatóság

A Kanlux honlapon megjelenő információk és anyagokat a Kanlux Kft. jóhiszeműen és megbízhatónak ítélt források alapján dolgozta fel, de a Kanlux Kft. egyetlen esetben sem felelős a Kanlux honlapon megjelenő információk és anyagok megbízhatóságáért, pontosságáért, teljességéért és idõszerűségéért, nem vállal felelősséget adatrögzítési hibákért, és nem ad garanciát bármely harmadik személy megsértéséért a honlapon.

A Felhasználó a saját kockázatára használja a Kanlux honlapon feltüntetett információkat.

9. Regisztrált felhasználók

Külön kereskedelmi megállapodás keretében " Regisztrált " Partnereink számára a kanlux.hu oldalon egyéb dokumentációk is elérhetőek, jelszavuk felhasználásával rendeléseket is tudnak leadni a web oldalon keresztül. Az általunk regisztrált felhasználók tudomásul veszik, hogy ez csak technikai segítség munkájukhoz, és nem minősül internetes kereskedelemnek az ezen a rendszeren keresztül elküldött rendelés.

10. Illem

A Kanlux honlap használatakor a Felhasználók kötelesek az internetes közösség illemét, szabályait és etikettjét betartani.

11. Személyes használat áthágása

A Kanlux honlap személyes felhasználást áthágó használata tilos. A felhasználók tényként fogadják el, hogy nincs joguk megváltoztatni a Kanlux honlap tartalmát, kiegészíteni vagy hozzácsatolni őket más munkákhoz, másolatokhoz, propagálni vagy hozzáférést nyújtani bármilyen módon, elküldeni vagy hozzáférést biztosítani szoftverben és hálózatban vagy bármely más rendszerben, beleértve az információ küldést.

12. üzleti márka

Az összes márkanév, a termékek neve, fotók és más egyedi megjelölés, beleértve a grafikai megjelölést, grafikai szerkezetet is, amit a Kanlux honlap bemutat jogilag védettek, ezért használatuk bármilyen formában csak a jogosult személy írásos előzetes engedélyével lehetséges.Ezek felhasználása a jogtulajdonos ( Kanlux S.A. illetve a Kanlux Kft.) hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

13. Biztonsági felelősség

A Felhasználók kötelesek saját maguk megvédeni magukat a szoftver vírusok ellen, saját magukat másoló szoftverektől, „trójai falovaktól” és más veszélyektől, amelyek a Kanlux honlaphoz hozzátehetők vagy bármely weboldalhoz, ami a Kanlux honlaphoz kapcsolódik.

14. Felhasználó saját kockázata

A felhasználók, akik a Kanlux honlapról vagy a Kanlux honlaphoz kapcsolódó honlapokról töltenek le anyagokat, ezt saját felelősségükre és kockázatukra teszik.

15. Jog a nem válaszolásra

A felhasználók tényként fogadják el, hogy a Kanlux Kft. és bárki más, aki hozzáférhetővé teszi a tartalmat a Kanlux honlapon, szélesebb jogi értelemben véve, nem felelős bármely közvetlen, közvetett vagy mellék karakter károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Kanlux Kft. nem válaszol vagy figyelmen kívül hagy üzeneteket, melyeket a Kanlux honlap Felhasználói küldenek e-mailben vagy más módon. Kifejezetten, bármely esetben a Kanlux Kft. nem felelős bármely harmadik fél felé nyereség elvesztése, gazdasági tevékenység zavara, szoftver elvesztése vagy bármely más adat elvesztése a kiszolgálási információ rendszerből vagy más rendszerből, még akkor is, ha a Kanlux Kft. értesítve volt a kár megjelenésének lehetőségéről.

16. Hyperlinkek más entitásokhoz

 A Kanlux Kft. nem képvisel semmilyen más internet szolgáltatást, ami a Kanlux honlapok kezében elérhető. Más honlapokra való átlépésnél emlékezni kell arra, hogy az ott megadott honlapokat és információkat nem a Kanlux Kft. kezeli és felügyeli, még akkor sem, ha ott Kanlux logó van. Továbbá, egy más entitás hiperlinkjének beillesztése nem jelenti azt, hogy a Kanlux Kft. bármiféle felelősséget vállalni a honlap használatáért és az ott megjelenő információért.

17. Kereskedelmi változások

A Kanlux Kft fejlesztheti vagy megváltoztathatja a Kanlux honlapon a termékeket vagy értékesítési megoldásokat bármikor anélkül, hogy erről kötelessége volna értesíteni a Felhasználókat.

18. Információ és elérhető termékek

A Kanlux honlapon levő információ tartalmazhat információt, hivatkozást vagy hiperlinket a termékekre, szoftverekre és a Kanlux Kft.  szolgáltatásaira,  ami nem voltak előre megmondva vagy akár elérhetőek az adott országban. Ez a fajta  hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Kanlux  Kft. be szeretné vezetni a terméket, szoftvert vagy szolgáltatást. A termékekről, szoftverekről és elérhető szolgáltatásokról való információért az adott területen vegye fel a kapcsolatot a Kanlux Kft. helyi képviselőjével.

19. Feltételezett elfogadás a kapott anyagok felhasználásához

A Kanlux Kft. nem tekinti a Felhasználó által a Kanlux honlapon keresztül küldött információt belső vagy titkos információnak. Az összes információ és anyag, ami a Kanlux Kft.- hez van küldve a Kanlux honlap által, nem tekinthetők titoknak. A Kanlux Kft. -nek küldött információk vagy anyagok egyenlők azzal, hogy a Kanlux Kft. -nek korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jogot adnak a felhasználáshoz, másoláshoz, hacked by webber bemutatáshoz, módosításhoz, küldéshez vagy ezen információ és anyagok forgalmazásához. A Kanlux Kft.-nek joga van az összes ötlet, koncepció és technika korlátozás nélküli felhasználásához, amit bármely célból a Kanlux Kft-hez küldenek.

20.  Szabályok változása

A Kanlux Kft. fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a fenti szabályokat saját belátása szerint bármikor, anélkül, hogy bármiféle magyarázatot adna azáltal, hogy a megváltoztatott Szabályozást a Kanlux honlapra illeszti. Az új Szabályozás Kanlux honlapra való illesztése mindig jelezve lesz a honlapokon, és a változások követése a Felhasználó kötelessége. A Kanlux honlapok használata  azután, hogy a megváltoztatott Szabályok felkerülnek, úgy értékelik, hogy a Felhasználó elfogadja a változtatásokat.

 21.  Cookie-k és adatfigyelés Az adatvédelmi tájékoztatóban.